Tổng số làng nghề của cả nước là 3221
STTLàng nghềSố lượng chất thải